Anielski Mikołaj - winy rodziców nie piętnują dzieci!

Nasze stowarzyszenie pomaga dzieciom najuboższym, a co się z tym wiąże często piętnowanym i wykluczanym. Pomagając nie patrzymy na rodziców, opiekunów, tylko na samo dziecko i to jemu chcemy pomóc.

Dzieci osób pozbawionych wolności znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na sam pobyt ojca lub matki w więzieniu i wszystkie konsekwencje towarzyszące temu faktowi, niekiedy też na stygmatyzację ze strony środowiska społecznego.

Funkcjonariusze ZK starają się budować u skazanych postawy empatyczne i kształtować pozytywne więzi z osobami bliskimi w celu poprawy ich społecznego funkcjonowania. Uczą odpowiedzialności i podejmowania rólrodzicielskich, stwarzają możliwości i warunki sprzyjające kontaktowi ojca lub matki pozbawionych wolności z dziećmi.

Stowarzyszenie dostało listę dzieci z kilku Zakładów Karnych, są to dzieci z domów, w których sytuacja materialna jest bardzo ciężka. Osadzony rodzic tego dziecka utrzymuje z nim kontakty i poddaje się z dobrym efektem procesowi resocjalizacji.

Areszt Śledczy Kraków

Zakład Karny Trzebinia

Areszt Śledczy Kraków-Podgórze

Zakład Karny Nowa-Huta


Nasza akcja Mikołajkowa nie będzie jednostronna, osadzeni również dadzą coś od siebie swoim dzieciom. Zostanie zorganizowana uroczystość, na którą przyjdą dzieci, a ich rodzice przedstawią dla nich teatrzyk. Już od kilku dni osadzeni w zakładach karnych uczą się ról i przygotowują do występu.

My chcemy zgromadzić paczki dla dzieci i liczymy na Wasz udział. W załączonym linku znajduje się spis milusińskich. Imię i wiek dziecka - tak aby można było dostosować prezent indywidualnie.
Zachęcamy do wybrania dzieci i zakupu dla nich prezentów (wartość paczki ok. 60-80 zł).
Przygotowane paczki można wysłać na adres stowarzyszenia do dnia 25 listopada 2014. Można również wpłacić darowiznę na konto stowarzyszenia (dane do przelewu tutaj) z tytułem: np. paczka dla Krzysia wiek 8 AS Kraków.

W ustalonych wcześniej dniach grudnia odbędzie się w poszczególnych zakładach karnych akcja Anielski Mikołaj - fotorelacje zostaną przedstawione na naszym fb i stronie www.

Zapraszamy też firmy do wsparcia - logotypy zamieścimy na plakacie!Chcesz nas wspomóc?

Możesz nas wspomóc na wiele sposóbów. Twoją chęć pomocy oraz wielkie serce cenimy najbardziej!
Możesz również przekazać darowizny pieniężne: Bank PEKAO S.A. 94 1240 4605 1111 0010 5095 4747

do góry

Webdesign: Mateusz Kramarz & SiGSOFT.pl