o stowarzyszeniu

Nasz cel

Nie chcemy zmieniać świata, tylko sprawić, by DZIECKO zobaczyło ten świat w lepszych barwach.

Pragniemy z pozyskanych środków i przy współpracy DOROSŁYCH (firm i osób prywatnych), którzy pamiętają o tym, że kiedyś byli DZIEĆMI i mają we wspomnieniach swoje dziecięce pokoje, kolorować ten mały skrawek świata.

Najbardziej potrzebującym dzieciom, często z rodzin wielodzietnych, chcemy dać miejsce do nauki przy własnym biurku, możliwość spania we własnym łóżku, zaprojektowania przez siebie własnego pokoju

Z kim współpracujemy

Współpracujemy z DOROSŁYMI, którzy jako DZIECI otrzymali szansę od swoich opiekunów, dzięki której mogli stać się lekarzami, handlowcami, informatykami, architektami, fotografami, sportowcami...

Ktoś im w tym pomógł – zrozumiał, dał wsparcie. Teraz to oni chcą pomagać by dać szansę kolejnym DZIECIOM.

Naszą akcję wspiera wielu wspaniałych ludzi oraz wiele hojnych firm. Wszystkim za tę niezwykłą współpracę w imieniu tych najmniejszych DZIĘKUJEMY.

Zachęcamy ludzi wielkich serc do naszej akcji!

Jak możesz pomóc?

Każda osoba, której nie jest obojętna sytuacja potrzebujących pomocy dzieci, może dać coś od siebie.

Osoba, która pamięta, gdzie dorastała i uważa, że każdemu dziecku należy się godne życie, własne miejsce do spania, nauki i zabawy, może nas wesprzeć swoim datkiem, wiedzą, doświadczeniem.

Każdy nowy pomysł, uwagi i sposoby na rozwój Stowarzyszenie są dla nas bardzo cenne, zachęcamy do korespondencji.

Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY - stowarzyszenie niezwykłe

podziel się tym co masz...

Cele statutowe Stowarzyszenia

 1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.
 3. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Integracja społeczna różnych grup społecznych.
 5. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji.
 6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
 7. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych (w tym pomoc związana z remontem pomieszczeń mieszkalnych).
 10. Organizacja zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin wieloproblemowych.
 11. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
 12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 14. Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego i szerokiej opinii publicznej do działań dla dobra dzieci, szczególnie dzieci potrzebujących pomocy.
 15. Inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk, w tym środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych.
 16. Finansowanie lub dofinansowywanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, informacji itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej dzieci oraz finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, akcji szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci.
 17. Przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wszelkim formom patologii społecznych.

Dokumenty do ściągnięcia:

Pełna wersja statutu:

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2016


 

Zarząd

członek Zarządu Stowarzyszenia
Katarzyna Konewecka-Hołój Prezes Stowarzyszenia

Technik handlowiec

Cieszą mnie szczęśliwi ludzie, fascynują inne kultury, reaguję na krzywdę drugiego człowieka i bezbronnych zwierząt. Nie toleruję ludzkiej zazdrości, egoizmu, agresji. Podziwiam ludzi którzy umieją żyć dla innych a przy tym czerpią radość dla siebie.

członek Zarządu Stowarzyszenia
Agata Kowalska Wiceprezes Stowarzyszenia

Radca prawny

członek Zarządu Stowarzyszenia
Aneta Nowińska Sekretarz Stowarzyszenia

Pedagog

Komisja rewizyjna

 1. Monika Sobik
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Magdalena Kaźmierska
  Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Katarzyna Kudlańska
  Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie

 1. Krzysztof Świathandlowiec
 2. Ewa Podobaarchitekt
 3. Katarzyna Kurbielpedagog, pracownik socjalny, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 4. Mikołaj Mikołajczykfotograf
 5. Tomasz Borkowskiprzedsiębiorca
 6. Albert Komorniczakpolicjant, dzielnicowy, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 1. Dominik Górkapedagog, członek Choppers Club Małopolska
 2. Dorota Paluchhandlowiec
 3. Ewelina Apostołpedagog, wychowawca Domu Dziecka
 4. Joanna Olkuskatechnik grafik
 5. Beata Kabacińskasocjolog
 6. Monika Sobikpracownik socjalny
 1. Karina Pochabapsycholog
 2. Izabella Bachniak

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia

Chcesz nas wspomóc?

Możesz nas wspomóc na wiele sposóbów. Twoją chęć pomocy oraz wielkie serce cenimy najbardziej!
Możesz również przekazać darowizny pieniężne: Bank PEKAO S.A. 94 1240 4605 1111 0010 5095 4747

do góry

Webdesign: Mateusz Kramarz & SiGSOFT.pl