NAsze programy

 
 
Dodaj-Skrzydel.jpg

program stypendialny Dodaj Skrzydeł

Dodaj Skrzydeł  to program stypendialny, którego celem jest wspieranie utalentowanych i ambitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendium umożliwia sfinansowanie kosztów zajęć dodatkowych, w tym kursów językowych oraz zakup rzeczy niezbędnych do rozwoju marzeń edukacyjnych (np. zakup oprogramowania, instrumentów, akcesoriów sportowych itp.).

Beneficjentami programu są uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz mają dodatkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej.

Szczegółowe informacje oraz zasady ubiegania się o stypendiu znajdują się w Regulaminie programu Dodaj Skrzydeł