Pobierz Statut

Pobierz Statut

Pobierz KRS

Pobierz KRS

Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

Pobierz sprawozdanie Zarządu

Pobierz sprawozdanie Zarządu

Pobierz sprawozdanie finansowe 2013

Pobierz sprawozdanie finansowe 2013

Pobierz sprawozdanie finansowe 2014

Pobierz sprawozdanie finansowe 2014

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 A

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 A

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 B

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 B

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 C

Pobierz sprawozdanie finansowe 2015 C

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz sprawozdanie finansowe 2018

Pobierz sprawozdanie finansowe 2018

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016 A

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016 A

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016 A

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016 A

Pobierz sprawozdanie merytoryczne 2018

Pobierz sprawozdanie merytoryczne 2018

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz sprawozdanie merytoryczne 2017

Pobierz sprawozdanie merytoryczne 2017

Pobierz rachunek zysków i strat 2018

Pobierz rachunek zysków i strat 2018

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz sprawozdanie finansowe 2016

Pobierz protokół ZZW z 19.04.2018

Pobierz protokół ZZW z 19.04.2018

Pobierz protokół zebrania członków 2018

Pobierz protokół zebrania członków 2018